اینورتر راد 220 آمپر دارای جعبه آلومینیومی ARC-203X