اینورتر 500 آمپر گام الکتریک 3فاز قابلیت نصب به ژنراتور Carry EL 502 G