اینورتر راد 200 آمپر 3 ولوم همراه مینی سنگ ARC-202X