• ساب ۱۸۰ میلیمتر و مینی ساب ۱۱۵ میلیمتر

ساب ۱۸۰ میلیمتر و مینی ساب ۱۱۵ میلیمتر

ساب ۱۸۰ میلیمتر و مینی ساب ۱۱۵ میلیمتر

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر KENZAXکنزاکس SHARK  KCR-2230

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر KENZAXکنزاکس SHARK KCR-2230

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر KENZAXکنزاکس SHARK KCR-2230سایز عرض سگمنت 230 میلی متر 230 میل متر 10..

تیغ سرامیک بر 115 میلی مترKENZAXکنزاکسKCR-1115

تیغ سرامیک بر 115 میلی مترKENZAXکنزاکسKCR-1115

تیغ سرامیک بر 115 میلی مترKENZAXکنزاکسKCR-1115سایز عرض سگمنت 115 میلی متر 115 میلی متر 10 میلی مت..

انواع گردنه پلاسما

انواع گردنه پلاسما

گردنه پلاسما 60CUT گردنه پلاسما 80CUT گردنه پلاسما 150 CB باکالیتیگردنه پلاسما CB 150 اسکلتی در..

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر KENZAXکنزاکس KCR-1230

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر KENZAXکنزاکس KCR-1230

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر KENZAXکنزاکس KCR-1230سایز عرض سگمنت 115 میلی متر 230 میل متر 10 میلی م..

برچسب ها: برش سنگ