• دستگاه جوش گوج صباالکتریک ...

  همگام با تکنولوژی روز دنیا

  • شیفت کاری مناسب در شرایط نامناسب آب و هوایی (Heavy Duty)
  • مجهز به نمایشگر دیجیتال
  • دارای حالت پیش تنظیم جریان خروجی
  • کاهش وزن کلی پاورسورس و رفع مشکل جابجایی نسبت به مدل های مرسوم
  • جبران اتوماتیک و حذف تاثیر نوسان ولتاژ شبکه در کیفیت برش، جوش و ولتاژ قوس
  • استفاده از تکنولوژی اینورتر و در نتیجه صرفه جویی در هزینه برق مصرفی
  • دارای مدار فیدبک جریان و فیدبک ولتاژ جهت کنترل دقیق حوضچه مذاب و پایداری فوق العاده قوس الکتریکی
  • قابلیت نصب ریموت کنترل کابلی و وایرلس
  تماس بگیرید
 • دستگاه جوش گوج صباالکتریک ...

  همگام با تکنولوژی روز دنیا

  • شیفت کاری مناسب در شرایط نامناسب آب و هوایی (Heavy Duty)
  • مجهز به نمایشگر دیجیتال
  • دارای حالت پیش تنظیم جریان خروجی
  • کاهش وزن کلی پاورسورس و رفع مشکل جابجایی نسبت به مدل های مرسوم
  • جبران اتوماتیک و حذف تاثیر نوسان ولتاژ شبکه در کیفیت برش، جوش و ولتاژ قوس
  • استفاده از تکنولوژی اینورتر و در نتیجه صرفه جویی در هزینه برق مصرفی
  • دارای مدار فیدبک جریان و فیدبک ولتاژ جهت کنترل دقیق حوضچه مذاب و پایداری فوق العاده قوس الکتریکی
  • قابلیت نصب ریموت کنترل کابلی و وایرلس
  تماس بگیرید
 • دستگاه جوش گوج صباالکتریک ...

  همگام با تکنولوژی روز دنیا

  • شیفت کاری مناسب در شرایط نامناسب آب و هوایی (Heavy Duty)
  • مجهز به نمایشگر دیجیتال
  • دارای حالت پیش تنظیم جریان خروجی
  • کاهش وزن کلی پاورسورس و رفع مشکل جابجایی نسبت به مدل های مرسوم
  • جبران اتوماتیک و حذف تاثیر نوسان ولتاژ شبکه در کیفیت برش، جوش و ولتاژ قوس
  • استفاده از تکنولوژی اینورتر و در نتیجه صرفه جویی در هزینه برق مصرفی
  • دارای مدار فیدبک جریان و فیدبک ولتاژ جهت کنترل دقیق حوضچه مذاب و پایداری فوق العاده قوس الکتریکی
  • قابلیت نصب ریموت کنترل کابلی و وایرلس
  تماس بگیرید

منوی فروشگاه