الکتروداعتماد یزد 6013الکترودروتیلی

موجود در انبار

دسته‌ها:

الکتروداعتماد یزد 6013

الكترود اعتماد Etemad  E6013
معادل استاندارد : AWS  SFA.5.1  E6013
DIN 1913   E 43 22 R ( C )3
معرفی الکترود :
الكترود روتايلي سلولزي که جهت جوشكاري انواع فولاد
هاي ساختماني ، كشتي سازي و مخازن و لوله مناسب مي باشد . اين الكترود قابليت جوشكاري در تمامي حالات را داشته و گرده جوش صاف و تميز بوده و سرباره به راحتي جدا ميشود .
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

0.45

0.4

0.08

خواص مكانيكي فلز جوش :
 

مقاومت به ضربه 20+

ازدياد طول (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

55 <

22 <

450 – 350

550 – 450

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

70-90

3.25

350

90-130

4

350

140-180

5

450

170-230

حالات جوشكاري :
تخت – افقي –  عمودي سربالا –  بالاسر-  سرازير
موارد مصرف :
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  44  , St 52.3 , St 37 , St  33
فولادهاي ديگ بخار HI  , HII  , St kw , St 35 kw
فولاد هاي لوله سازي St E 320.7 , St 44.4    , St E 290.7 ,  St  E360.7 , St E 320.7 , St 52.0 ,  St 37.0 , USt37.0
فولادهاي كشتي سازي : فولاد هاي گريدهاي A  تا B
توجه :
در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي 100 تا 120 درجه سانتیگراد خشكانده شود.

منوی فروشگاه

الکترود_اعتماد

الکتروداعتماد یزد 6013الکترودروتیلی