بتن کن سه حالته RH26-08

In stock

سبک و پر قدرت

مناسب جهت استفاده بر روی ارتفاع

مجهز به کلید الکترونیک

دارای قابلیت سوراخکاری در حالت ساده و چکشی و همراه با عملکرد قلم تخریب

دسته کمکی گردان 360 درجه

SKU: ARY19657 Category:

دسته‌بندی