جک روغنی بادی 20 تنKPJ-120کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

20 تن ظرفیت
26/5 سانتی متر حداقل ارتفاع
16/5 سانتی متر کورس جک
8 سانتی متر ارتفاع قابل تنظیم
51 سانتی متر حداکثر ارتفاع
17/7 کیلوگرم وزن خالص

منوی فروشگاه

9106ac4b3ef4f7ae3ebec56f80b11542

جک روغنی بادی 20 تنKPJ-120کنزاکس