جک روغنی بادی 5 تنKPJ-105کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

5 تن ظرفیت
21 سانتی متر حداقل ارتفاع
14 سانتی متر کورس جک
8 سانتی متر ارتفاع قابل تنظیم
43 سانتی متر حداکثر ارتفاع
6 کیلوگرم وزن خالص

منوی فروشگاه

a14b261e678c677ff10d3829ddefe710

جک روغنی بادی 5 تنKPJ-105کنزاکس