جک صافکاری 10 تن فلزی KBR-110کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

10 تن ظرفیت
47 سانتی متر حداقل طول جک
15 سانتی متر کورس جک
31 کیلوگرم وزن خالص

منوی فروشگاه

29d273c2730507af00daf34d59ddae9b

جک صافکاری 10 تن فلزی KBR-110کنزاکس