جک صافکاری 4 تن فلزی KBR-104کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

4 تن ظرفیت
33 سانتی متر حداقل طول جک
12 سانتی متر کورس جک
17 کیلوگرم وزن خالص

منوی فروشگاه

e1d7a7895e2a17c2cca7a658dc07134a

جک صافکاری 4 تن فلزی KBR-104کنزاکس