جک موتور دربیار 2تن تاشو KEC-102کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

2 تن ظرفیت
25-2300 میلی متر حداکثر و حداقل ارتفاع
180 سانتی متر طول
104 سانتی متر عرض
156/8 سانتی متر ارتفاع
تاشو قابلیت

منوی فروشگاه

43bdaaa105c1d0aa6da580f13020309f

جک موتور دربیار 2تن تاشو KEC-102کنزاکس