سم پاش 2 لیترPS-102کنزاکس

In stock

2 لیتر ظرفیت مخزن
  • ایده آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب
  • مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول های شوینده یا مواد محافظ فاقد حلال
SKU: ARY44737 Category:

دسته‌بندی