پرس 12 تن رومیزی KSP-112کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

12 تن ظرفیت
17/5 سانتی متر کورس جک
1060 میلی متر ارتفاع
57/5 کیلوگرم وزن خالص
  • پرس هیدرولیک برای کار در تعمیرگاه هایی که نیاز به خم کردن ، فرم دادن و پرس کردن می باشد مورد استفاده قرار میگیرد

منوی فروشگاه

5cb51baf28e1b1408b6f89143e343635

پرس 12 تن رومیزی KSP-112کنزاکس