پرس 20 تن ایستاده KSP-120کنزاکس

تماس بگیرید

موجود در انبار

20 تن ظرفیت
18/5 سانتی متر کورس جک
تا ارتفاع 91 سانتی متر محدوده کارگیر
1550 میلی متر ارتفاع
125/5 کیلوگرم وزن خالص
  • پرس هیدرولیک برای کار در تعمیرگاه هایی که نیاز به خم کردن ، فرم دادن و پرس کردن می باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

منوی فروشگاه

b430ccb8d0ac60dfac7cbca74cc2385f

پرس 20 تن ایستاده KSP-120کنزاکس