پیچ گوشتی ساعتی حرفه ای کنزاکسKPS-106

تماس بگیرید

موجود در انبار

#00 – #0 سایز (چهار سو)
1.0 – 1.2 – 1.8 – 2.4 سایز ( دو سو)
دسته‌ها:

منوی فروشگاه

d2dae17673871270180d16c24ef676a8

پیچ گوشتی ساعتی حرفه ای کنزاکسKPS-106